over alles

wat je maar invalt , is mijn credo.

Dus als je een opmerking of vraag hebt, kom maar op ik probeer hem te beantwoorden.

Nog steeds actief op sociaal vlak

Na meerdere jaren in bewonderscomiisies gezeten te hebben, waar ik het gevoel had niet veel te kunnen doen voor de bewoners ben ik daaruit gestapt.

Momenteel actief voor de SP Haren en FNV.

Daar actief kaderlid in beide organisaties. 

Dat is lang geleden

Ja dat is dus een feit, veel gebeurt intussen en woon nu al langere tijd in Haren en voel me daar goed thuis.

Ondernemingsraad is niet meer want heb me verkiesbaar gesteld en ben er op 3 stemmen na uitgeknikkert, ja dat was het risico en gebeurde dus, helaas.

Algemeen Huurders vereniging Woon of AHWoon ben ik nog steeds bij en ook hun website heb ik gemoderniseerd maar gaan waarschijnlijk over op een andere site, dus wordt nog vervolgd.

 

Druk en AHWoon

Momenteel druk bezig om na mijn probleem knie en rug de tuin en huis op orde te krijgen.

Inmiddels bestuurslid van AHWoon geworden en daar voor ga ik proberen om een regiobestuur van de grond te tillen in Haren.

Ook dit is niet een kleine job en hoop dat Dik Niewold die mijn vraagbaak en adviesorgaan is mijn daar in kan ondersteunen.

Ook hoorde ik vandaag dat ik in de VOR gekozen ben en ook daar heb ik zin in, druk genoeg dus.

Lees verder...

Omdat ik het toch niet kan laten dus ook niet in Haren.

In Haren is er nog veel te ontwikkelen op participatie in het overleg met georganiseerde bewoners van de huurwoningen.

Aangezien ik toch het sociale aspect belangrijk vind en graag de informatie over mijn nieuwe woonplaats wil weten, heb ik mij laten informeren door AHWoon.


Omdat ik graag mee mag praten over de ontwikkelingen binnen Haren en meer wil weten zijn  we in ons gesprek overheen gekomen dat ik mij zal ontwikkelen en als aanspreekpunt in Haren zal fungeren als contactpersoon voor AHWoon.
 

Deze AHWoon is gesprekspartner voor Woonborg over de activiteiten in en om de huurwoningen en de bewoners hiervan.

In Haren waar ze nog niet zoveel contacten hebben, moet ik een organisatie proberen op te richten met in iedere wijk een contactpersoon.

Meer info over AHWoon is te vinden op: http://www.ahwoon.info/

Natuurlijk is AHWoon aangesloten bij de Woonbond: http://www.woonbond.nl/

 

 

 

Verhuisd

 Ik ben een tijd niet actief geweest op de weblog.

Redenen: 
verhuizing waardoor ik niet van nieuws werd voorzien                        Drukte i.v.m. de verhuizing en vakantie
Knieoperatie

Verhuizing:
Wij als familie zijn verhuisd naar Haren (Grn) en hebben daar eindelijk een beneden woning gevonden met tuin voor en achter.

Dat dit nieuwbouw huis veel voordelen heeft hadden wij gehoopt en is uitgekomen, dat het veel werk met zich meebracht, wel verwacht (valt toch altijd weer tegen).

Wie heeft nog tips om een tuin goed in te richten, en wie weet veel van een groentetuin. Want eindelijk kan ik de groentetuin beginnen die al lang had willen hebben, alleen weet nog niet wat slim is en wat goed, dus tips zijn welkom.

 

Wielewaalplein rijksmonument

Wielewaalplein rijksmonument 

Momenteel is er niet veel verandert hier, de bakker is weg, het pandje Tjitske waar kleding verkocht werd staat al een tijdje leeg en verpaupering slaat toe. 

Echter het is een rijksmonument geworden, wat houdt dat in, mag In dan niet bouwen of wel. 

Zij willen het lage flat gedeelte slopen de winkels weghalen en geheel iets anders met een flat van 20  verdiepingen daar neerzetten en een groter supermarkt (C1000) daar in plaatsen. 

Wat mag nu wel en niet, is nog niet bekend.

Het complex valt daar het hoge en lage gedeelte onder want dat is dus de vraag i.v.m. het rijksmonument toekenning.

Naar mijn idee, valt het complete complex daaronder want daarom is het toegekend omdat hoog-, laagbouw en winkels in 1 complex waren ondergebracht. 

Maar er moet wel iets gebeuren en een opknapbeurt wordt echt noodzakelijk en duidelijkheid vooral.

 

Solliciteren.

Momenteel ben ik zeer druk bezig met diverse dingen.

Zoals aangegeven op het stukje “afscheid van de wijk” met de verhuizing en ik ben druk bezig mij te oriënteren naar een andere baan.

Lees verder...

Afscheid van de wijk

Afgelopen week heb ik afscheid genomen en mij bestuursfuncties neergelegd als voorzitter en penningmeester van de bewonerscommissie Vogelbuurt/ Zaagmuldersweg.

Lees verder...

Oosterparkstadion – de Velden

Er zijn wat ontwikkelingen daar op het bouwterrein. 

De leidingen worden in de grond gelegd voor riolering gas, water en elektra.


Waar ik echter wel zeer verbolgen over ben is dan ze gelijk het hele pad langs het terrein ingepalmd hebben.

Is dit een voorbode van wat er nog komt of is dit tijdelijk. 

Want de afspraken waren dat het pad versmald zou worden en niet bij de huizen aangetrokken zouden worden bv. voor ontsluitingsweg.


Dit zal nog wel een punt van discussie worden.

Rustig

Momenteel is het erg rustig bij ons wat problemen en ontwikkelingen betreft. 

De zaken komen nog en zijn in ontwikkelstadia.

Hebben allen vragen gesteld aan Nijestee omdat er geheid of geboord gaat worden op Oosterparkstadion “de Velden”, het antwoord was dat dit aan de ondergrond ligt en de overlast omdat dit behoorlijke kosten met zich mee brengt.


Persoonlijk zit ik het verschillende dingen moet ik blijven waar ik werk als de leidinggevende functie er niet in zit (want onze leidinggevende is weg) of moet ik blijven.
 

Het is toch een dilemma:vast baan houden met niet erg hoog salaris of nieuwe baan tijdelijk en hopen op een vast contact maar wel een aanmerkelijk hoger salaris.

Heb vrijdag een gesprek met een regiomanager die mij ook wel wil hebben en zal eens vragen wat voor zekerheid hij mij kan bieden.

Dat is een vak als servicemonteur bij de weg en bij klanten langs. 

Wat is slim en wat moet ik doen, de vrouw gaat voor zekerheid maar ik weet het nog niet.

 

 

Wielewaalplein

In Groningen Oosterparkwijk bestaat het Wielewaalplein. 

Het plein bestaat uit en plein met aan beide zijden winkels, aan de ene zijde de C1000 van Hoekstra en aan de andere kant diverse winkels, zoals Slijterij, Slager, Kapper, Kledingwinkeltje, Bakker, Drogist.

Helaas zijn door de huidige ontwikkelingen al een aantal kleinere winkeliers gesneuveld of dicht gegaan en dreigt dit voor de rest ook te gebeuren, want al jaren is er sprake van dat er iets moet gebeuren om het op te knappen want dat is zeer nodig. Lees verder...

“de Velden” zonder bomen.

“de Velden” moet de “wijk” wat het Oosterparkstadion was gaan heten.

Met de tranen in mijn ogen rijd ik over de Zaagmuldersweg als ik zie hoeveel bomen met een prachtige omvang er omgezaagd op de grond liggen.

De 145 bomen en daarvan 16 monumentaal zijn voor het grootste gedeelte al omgezaagd.

Lees verder...

Wijkvernieuwing in Blauwe dorp 3

Als vervolg op het tweede blogstuk. 

In de raad is inmiddels besloten om er 3 maanden uit te trekken om alsnog een studie te doen naar een soort van beheer poel, dus de uitslag komt uiterlijk op 30 mei 2007.

Ook het monumenten status verlenen is aangehouden.

Lees verder...

Gymlokaal Goudenregenplein in de Oosterparkwijk

Zoals de meeste mensen wel weten is er in de Oosterpark aan de Goudenregenplein een gymlokaal gevestigd.

Wat ze echter niet altijd weten dat dit het enigste gemeentelijke gymzaal is in de hele Oosterparkwijk en die niet bij een school hoort.

Hij wordt erg vaak door de vensterschool gebruikt (die nu nog de kleinste van de stad is) en door de basisschool ‘de kleine wereld’.

Lees verder...

Wijkvernieuwing in Blauwe dorp 2

Als vervolg op het eerste blogstuk.

Door de bewonerscommissie Blauwe Dorp is stevig aan de weg getimmerd, d.m.v. handtekeningacties en de bond Heemschut te bewerken zodat deze een monumentaanvraag hebben ingediend.

Na dat de bond Heemschut een positief advies is uitgebracht mag de gemeente raad nu beslissen wat er gaat gebeuren, dit vindt plaats woensdag 10-01-2007. Lees verder...

Verhuizing

Momenteel druk bezig om voor mijn moeder een huis klaar te maken.

Verfen , behangen, laminaat leggen etc.

Best veel werk en vermoeiend maar het resultaat is er dan ook naar.
Mijn moeder inmiddels ook al 76 jaar wil maar kan niet helpen en zit behoorlijk in de stress omdat ze haar woning waar ze meer dan 30 jaar gewoond heeft gaat verlaten.

Waar ze woonde in de Oosterpark Groningen met veel plezier in de bloemenbuurt (de ergste wijk volgens menig kenner).

Maar ze gaat niet ver weg, dus dat mag geen probleem zijn maar psychisch is het toch voor haar een klap.

Oude planten verpoot je niet makkelijk, maar ze krijgt nu een woning waar ze meer tot haar recht komt en alles op de begaande vloer dus zonder een trap.

Sport

Sport vindt iedereen belangrijk, tegen het dik worden van de jeugd en tegen het vastroesten van de overige mensen.


Alleen bij ons in de wijk willen we wel graag maar kunnen we niet georganiseerd sporten, vrij sporten op een groot voetbalveld is er straks ook niet meer bij.

Er is namelijk geen plek na het in de Oosterpark na het verhuizen van FC Groningen en dus totaal geen sport meer in de wijk.

Lees verder...

Wijkvernieuwing, het gaat maar door.

Door een lichtmast aan de parkzijde neer te halen met een kraan van Steenhuis Sloopwerken BV is het officiële startsein gegeven voor de sloop van het Oosterpark Stadion.
Piet Fransen (oud speler van GVAV) ook wel de "voetbalende melkboer" genoemd, verrichte enkele handelingen om de lichtmast neer te halen.

De hoofdtribune en het voormalige jeugdinternaat/woonhuis dient voor de jaarwisseling gesloopt te zijn. Het stadion zal in het geheel in februari afgebroken moeten zijn aldus directeur Henry Steenhuis.
Het terrein wordt na de sloop "bouwrijp" gemaakt , dit neemt enkele maanden in beslag. Rond augustus 2007 (na de bouwvakvakantie) zal de nieuwbouw van start gaan.
Oud stadion FC Groningen

 

Dit bovenstaand bericht met foto’s staat op de wijkwebsite van het VWOO  nl. http://www.oosterparkgroningen.nl/

Lees verder...

Bewonerscommissie 2

Nadat ik de hobby had opgepakt, nl. actief deelnemen aan een bewonerscommissie, is er veel veranderd.

Ben intussen penningmeester geworden en tevens voorzitter of te wel interim voorzitter. Dat interim is omdat ik ook nog een volledige baan heb dus eigenlijk te weinig tijd als voorzitter.
Onze voorzitster was afgetreden i.v.m. persoonlijke redenen. Lees verder...

No-ads account/ reclame

Zo is het gratis en zo heb je er reclame bij.

Eigenlijk logisch en toch verrassend en gedwongen verkoop.

Om de gratis weblog betaalbaar te houden is denk ik voor deze optie gekozen.

Aan de andere kant is het wel raar dat hier niet een melding of waarschuwing is gemaakt, bij het aanmelden of bij het invoeren van de reclame.

Website statistieken